Stavíme

Přípravné fáze projektu

*
Založení spolku Cesta z.s. 11/2016
*
Změna názvu spolku na Další cesta z.s. 12/2016
*
Sestavení zpracovatelského týmu, rozdělení rolí 01/2017
*
Jednání o podoře se školou Svítání 02–03/2017
*
Jednání o podpoře se starostkou města Přelouč 03/2017
*
Jednání o podpoře s městysem Choltice 03/2017
*
Vyjádření městyse Choltice k Centru denních služeb 03/2017
*
Zařazení do střednědobého plánu Pardubického kraje 06/2017
*
Jednání k výběru zpracovatele projektové dokumentace 07/2017
*
Výběr zpracovatele projektové dokumentace 01/2018
*
Podepsání smlouvy o dílo se zpracovatelem PD 02/2018
*
Zpracování projektové dokumentace 02–04/2018
*
Odkoupení pozemku od městyse Choltice 02/2018
*
Zpracování studie proveditelnosti 02–03/2018
*
Smlouva o pronájmu sousedního pozemku 04/2018
*
Žádost o vydání spol. územního rozhodnutí a staveb. povolení 04/2018
*
Předložení žádosti do 6. výzvy MAS ŽR IROP 04/2018
*
Hodnocení žádosti MAS ŽR – ŘO IROP 05/2018–09/2018
*
Výběr dodavatele stavebních prací 08-09/2018 – výběrové řízení vyhrála firma Ekopanely servis s.r.o. (zakázka malého rozsahu mimo režim zákona)

Realizační fáze – STAVÍME

V současné době máme schválenou dotaci v rámci 6. výzvy MAS ŽR–IROP–Kvalita a dostupnost sociálních služeb II, číslo výzvy 085/06_16_072/CLLD_15_01_258, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na období 2016–2023. Máme též schválený úvěr od komerční banky, kterým zajistíme předfinancování dotace.
Stavba základové desky – čekáme na příznivé jarní počasí.

O stavbě vás budeme průběžně informovat.