Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 70 let, kteří jsou v souvislosti s důsledky postižení ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nacházejí.

Centrum denních služeb poskytuje

 •   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 •   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 •   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 •   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 •   sociálně terapeutické činnosti;
 •   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pomůžeme

 •   zachovat a zlepšovat stávající dovednosti používané v běžných činnostech;
 •   mít potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu;
 •   aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své okolí;
 •   mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti;
 •   při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb;
 •   rozhodnout se prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou podporou.

Co společně podnikáme

 •   výlety do okolí, pěší i s dopravou;
 •   setkávání se zajímavými lidmi, vyprávění;
 •   kreativní tvoření z různých materiálů, malování;
 •   vaření, příprava jednoduchých pokrmů;
 •   zpívání, procvičování jazykových dovedností;
 •   motivační a stimulační hry.