Centrum denních služeb Další cesta

Posláním Centra denních služeb Další cesta je umožnit dospělým osobám s postižením hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit.

Projekt předpokládá realizaci vybudování objektu vhodného pro fungování nové sociální služby – centrum denních služeb (CDS) Další cesta, která vstoupila v červnu 2017 do sítě sociálních služeb Pardubického kraje. Má za úkol zajistit dostupnost ambulantních služeb pro osoby zdravotně postižené, sociálně vyloučené či tímto ohrožené a umožní tak cílovým skupinám žít běžným způsobem života v jeho přirozeném rytmu složeném z pracovních a volných dní. Potřeba CDS je zahrnutá ve strategickém plánu rozvoje Pardubického kraje, města Přelouč a ORP Přelouč. Vybudováním CDS v Cholticích by byla pokryta i kapacita města Přelouč a Přeloučska a zároveň by CDS bylo postaveno v klidném prostředí městyse Choltice, blízko zámeckého parku, přírody a také blízko zdravotního střediska a centra spolků a ZŠ pro případnou spolupráci.

1. Název zařízení

Centrum denních služeb Další cesta

2. Místo realizace

Místem realizace projektu je městys Choltice. Předmětný pozemek (pozemková parcela č. 46/3 – zahrada o výměře 463 m2) se nachází v centru obce v blízkosti zámecké obory. Pozemek je aktuálně ve vlastnictví zapsaného spolku Další cesta.