Komu je služba určena

Dospělým lidem od 18 – 70 let se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Lidem, kteří potřebují nebo chtějí podporu druhých.

Lidem v okolí Choltic.

Pomůžeme vám!

 • zachovat a zlepšovat stávající dovednosti používané v běžných činnostech,
 • mít potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu,
 • aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své okolí,
 • mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti,
 • při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb,
 • rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou podporou.

Jak spolupráce s námi probíhá

Setkáme se s vámi na domluvené schůzce u vás doma nebo v centru denních služeb v Cholticích

Domluvíme se, jakou podporu a pomoc potřebujete.

Společně vytvoříme plán péče a individuální plán a naplánujeme vaši docházku do centra denních služeb v Cholticích

Do centra denních služeb můžete docházet každý den od 7:00 do 16:00 po celý kalendářní rok

Adresa centra denních služeb je Ke mlýnu 463, 53361 Choltice

Vybavení centra

Pro centrum denních služeb je postavená nová budova, která je plně bezbariérová.

V centru denních služeb se nachází:

 • chodba se vstupem na zahradu, šatnou a toaletami to pro klienty.
 • Kancelář js uzamykatelnou skříňkou pro úschovu dokumentů s citlivými údaji.
 • Denní místnost která je rozdělena na část relaxační a pracovní.
  V části relaxační probíhají denní setkání, relaxační čtení, hudební činnosti apod. Tato část je vybavená pohovkou, křesly, sedacími vaky a televizí.
  V pracovní části se nachází jídelní stoly s židlemi a kuchyňskou linkou. Jedná se o zázemí pro pracovní aktivity a stravování.
 • Vestavěný i variabilní nábytek, aby bylo možné prostor využívat dle aktuálních potřeb centra a zároveň v co nejmenší míře zabraňoval bezproblémovému pohybu klientů.
 • Jedna klidová místnost   pro případ, že klient bude vyžadovat klid od ostatních uživatelů.

Kolik to bude stát?

Služba je zpoplatněná dle ceníku.

Jedna hodina strávená v centru denních služeb stojí od 50 do 75 korun, podle toho jak velkou podporu od nás potřebujete.

Celodenní strava u nás stojí 90 korun.