Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 18 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohrožení rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či se již v této situaci nachází.

Pomůžeme vám!

  • zachovat a zlepšovat stávající dovednosti používané v běžných činnostech,
  • mít potřebnou podporu při sebeobsluze a péči o zdraví a hygienu,
  • aktivně trávit svůj čas dle svých přání a možností, včetně toho být užitečný pro své okolí,
  • mít uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti,
  • při jednání s institucemi (úřady, lékař, škola) a při využívání místních institucí a běžně dostupných služeb,
  • rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s potřebnou podporou.

Vybavení centra

Pro účely poskytování služeb CDS Další cesta je postavená nová budova, která splňuje normy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Budova je v příčném směru protnuta vstupní chodbou s šatními skříňkami a výstupem na zahradu. Chodba zároveň rozděluje budovu na dva funkční celky. Kancelář a hygienické zázemí v severní části a hlavní denní místnost v jižní části objektu.

Kancelář je vybavena uzamykatelnou skříňkou pro úschovu dokumentů s citlivými údaji.

Denní místnost je rozdělena na část relaxační a pracovní. V části relaxační probíhají denní setkání, relaxační čtení, hudební činnosti apod. Tato část je vybavená pohovkou, křesly, sedacími vaky a televizí. V pracovní části se nachází jídelní stoly s židlemi a kuchyňskou linkou. Jedná se o zázemí pro pracovní aktivity a stravování.

Celý objekt je vybaven jak vestavěným, tak variabilním nábytkem, aby bylo možné prostor využívat dle aktuálních potřeb centra a zároveň v co nejmenší míře zabraňoval bezproblémovému pohybu klientů.

V prostoru mezi hlavní pobytovou místností a vstupní halou je situována klidová místnost pro případ, že klient bude vyžadovat klid od ostatních uživatelů.

Kolik to bude stát?