Náš tým

Mgr. Lenka Šturmová

Studium Resocializační pedagogiky na Univerzitě Pardubice. Státnice z pedagogiky, psychologie, sociální ochrany, resocializační pedagogiky a dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách je kvalifikována jako sociální pracovník a tedy oprávněná k výkonu činnost související s provozováním CDS. Již 15 let pracuje jako učitelka v mateřské škole, posléze vedoucí učitelka a zástupkyně ředitelky mateřské a základní školy v Lipolticích. Za své praxe se ji vystřídalo několik mentálně i tělesně hendikepovaných dětí, teď budou klienty našeho ústavu. Ze své praxe má zkušenosti s vedením kolektivu, se školskými i sociálními zákony, protože delší čas vedla obě školy jako zástup za dlouhodobě nemocnou ředitelku.
V CDS bude zastávat funkci ředitelky

Lenka Brožková

Pracuje jako ekonom, účetní a bude v naší CDS pracovat jako účetní, ekonom - fundraiser a pracovník přímé péče.
Má léta praxe s neziskovkami, již 15 let je předsedkyní spolku TJ Start Choltice. Je zakladatelkou spolku Deštník a hlavní organizátorkou benefičního festivalu Choltický deštník (výtěžek festivalu a hospodaření spolku pomáhá jiným neziskovkám starající se o handicapované a sociálně vyloučené občany http://www.choltickydestnik.cz/ , letos již 7.ročník) zároveň zde působí jako fundraising tzn. že v této oblasti má praxi a ví, jak se v ní pohybovat. Dlouhou dobu také spolupracuje s divadlem Ujeto, profesionálním souborem herců, s i bez zjevného hendikepu.

Hledáme:

Hledáme další spolupracovníky pro dobrovolnickou činnost.

V případě, že chcete být součástí týmu kontaktujte nás:
Lenka Šturmová: 724516885
Lenka Brožková: 721459451

Spolupracujeme:

Naši družební organizací a zároveň i organizaci podle které zakládáme naše CDS Další cesta je CDS Medou v Humpolci. Ředitelka tohoto centra Mgr. Zuzana Žaloudková je nám vždy k dispozici, je náš poradce a dobrá duše. Po otevření plánujeme úzkou spolupráci s tímto centrem. CDS Medou byl i jedním z hlavních hostů na letošním Benefičním festivalu Choltický deštník http://medou-humpolec.cz/

Dalšími velmi důležitými poradci je Bc. Ilona Labuťová.
Ilona je známá a významná dramaterapeutka a plánuje být nejen naším poradcem, ale i u nás vézt hodiny dramaterapie.

Štěpán Smolík Ph.D. dramaterapeut, divadelník, psycholog, supervizor. Absolvent magisterského i postgraduálního studia psychologie na FF UK v Praze.