Mgr. Lenka Šturmová

Studium Resocializační pedagogiky na Univerzitě Pardubice. Státnice z pedagogiky, psychologie, sociální ochrany, resocializační pedagogiky a dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách je kvalifikována jako sociální pracovník a tedy oprávněná k výkonu činnost související s provozováním CDS. Již 15 let pracuje jako učitelka v mateřské škole, posléze vedoucí učitelka a zástupkyně ředitelky mateřské a základní školy v Lipolticích. Za své praxe se ji vystřídalo několik mentálně i tělesně hendikepovaných dětí, teď budou klienty našeho ústavu. Ze své praxe má zkušenosti s vedením kolektivu, se školskými i sociálními zákony.

V CDS zastává funkci ředitelky a sociální pracovnice

Lenka Brožková

V CDS pracuje jako účetní, ekonom - fundraiser a pracovník přímé péče.
Má léta praxe s vedením neziskových společností, TJ Start Choltice. Je zakladatelkou spolku Deštník a hlavní organizátorkou benefičního festivalu Choltický deštník (výtěžek festivalu a hospodaření spolku pomáhá jiným neziskovkám starající se o handicapované a sociálně vyloučené občany http://www.choltickydestnik.cz/ , ) zároveň zde působí jako fundraising tzn. že v této oblasti má praxi a ví, jak se v ní pohybovat. Dlouhou dobu také spolupracuje s divadlem Ujeto, profesionálním souborem herců, s i bez zjevného hendikepu.

 

Jan Brožek

V CDS pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách. Jako jediný chlap v kolektivu má na starosti údržbu budovy a přilehlé cvičné zahrady.  Dlouhodobě spolupracuje s divadlem Ujeto a spolkem Deštník. Pomáhá při organizaci místních akcí i v přilehlém okolí. Je členem SDH Choltice, kde dlouhá léta vedl kroužek mladých hasičů.

Kateřina Kubíková

V CDS pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách.

Eliška Görlichová

V CDS pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách.

Spolupracujeme

Naši družební organizací a zároveň i organizaci podle které zakládáme naše CDS Další cesta je CDS Medou v Humpolci. Zakladatelka tohoto centra Mgr. Zuzana Žaloudková je nám vždy k dispozici, je náš poradce a dobrá duše. 

Dalšími velmi důležitými poradci je Bc. Ilona Labuťová.
Ilona je známá a významná dramaterapeutka a plánuje být nejen naším poradcem, ale i u nás vézt hodiny dramaterapie.

Štěpán Smolík Ph.D. dramaterapeut, divadelník, psycholog, supervizor. Absolvent magisterského i postgraduálního studia psychologie na FF UK v Praze.